СИ-484

Цена
90 000.00лв

Парцел в с. Баня - вилна зона - 2800 кв.м., отреден "За балнеоложки комплекс"; незастроен

Населено място
Вид на имота