Продава

Имота е в с. Тенево, обл. Ямбол

Двуетажна масивна сграда - магазин-ресторант представляващ:Обект 1 - "зала на ресторант, магазин и стълбище - 188 кв.м.Обект 2 - банкетна зала и кухня и WC; 2ет. - 9 бр. канцеларии и 2 бр. складовеизток - юг - западПродава се заедно и поотделно, може и на разсрочено плащане; обособени в 2 нови обекта; Втория етаж е подходящ за цехове, офиси, зали за красота, фитнес, дом за стари хора, малък хотел и др. 

Цена заедно 100 000 евро; поотделно - обект 1 - до 70 000 евро; обект 2 - до 32 000 евро

1. Нива - 4.634 дка; шеста категория

2. Нива - 30.028 дка; шеста категория

3. Нива - 15.330 дка; пета категория

4. Нива - 16.757 дка; шеста категория

5. Нива - 19.500 дка; шеста категория

6. 9.100 дка; шеста категория

7. 4.634 дка; шеста категория.

Няма договор с арендатори